ราคากลาง เครื่องเขย่าคลื่นความถี่สูงขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร (ultrasonicate) จำนวน 1 เครื่อง

หมวดหมู่ข่าว: ประกาศราคากลาง
| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 537 ครั้ง