ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วนาเวศน์ ครั้งที่ 1/2561

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวนาเวศน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ตำแหน่ง
  • พนักงานต้อนรับ จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานสโตร์ จำนวน 1 อัตรา

การสมัครสอบคัดเลือก

 • สมัครด้วยตนเอง
  กรอกใบสมัครและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 3 และ ยื่นใบสมัครที่
  สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
  ตามวันทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์ –วันศุกร์) เวลา 08.00 น.– 16.00 น. ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561
 • สมัครทางไปรษณีย์
  สั่งพิมพ์ใบสมัครและกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานแล้วส่ง EMS มาที่
  สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100 (สมัครงานสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้)
  ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมข่าวนี้

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 1463 ครั้ง