นักศึกษาพยาบาลเข้าเสนอผลงานในวันนักประดิษฐ์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 (Thailand Inventors' day 2018) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  กรุงเทพฯ  โดยมี ผศ.พรทิพย์  สารีโส  อ.ปิยะภร  ไพรสนธิ์  อ.ศรีสุรักษ์ เกียรติมณีรัตน์  และ อ.ณฐมน สีธิแก้ว  นำคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์จำนวน 14 คน เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในครั้งนี้  

ที่มา: สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

| ผู้เขียนข่าว Pornpisut Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1246 ครั้ง
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์