มฟล.รับสมัครนักศึกษา ‘ทีแคส’ รอบ 2 เฉพาะ 17 จังหวัดภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS : Thai University Central Admission System  (ทีแคส) ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร และอุทัยธานี โดยประเภทแรก คือ สาขาวิชาทั่วไป ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีนศึกษา การพัฒนาระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ) การจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติทางการบิน) แพทย์แผนไทยประยุกต์ กายภาพบำบัด แพทย์แผนจีน และพยาบาลศาสตร์ และอีกประเภท คือ สาขาวิชาเฉพาะ หลักสูตรแพทยศาสตร์ โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2561 (ก่อน15.00 น.) ส่วนหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ จะเปิดรับในรอบที่ 5 ราว กรกฎาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0-5391-6103 หรือ www.admission.mfu.ac.th 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 1506 ครั้ง