ผู้บริหาร มฟล. พบนักเรียนทุนสิรินธร แนะแนวทางเรียนรู้และใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ย้ำตั้งเป้าหมายและเส้นทางที่เลือกเอง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบนักเรียนทุนสิรินธรฯ ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร โดยมีนักเรียนทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน จำนวน 33 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งล้วนเป็นนักเรียนทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและกำลังเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนอธิการบดีในการให้โอวาทแนะแนวทางในการเรียนรู้และใช้ชีวิตเมื่อก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย และยังมีนักศึกษารุ่นพี่ทุนสิรินธรฯ ให้การต้อนรับและดูแลตลอดระยะเวลาที่ทำกิจกรรม

     กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฝึกประสบการณ์นักเรียนทุนสิรินธรฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนการศึกษาสิรินธรฯ ได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของ มฟล. รวมทั้งเห็นความสำคัญในการก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาส ด้วยมีทุนการศึกษาที่จะช่วยสนับสนนุนักศึกษาที่มีความสามารถในการเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผ่านการให้ทุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ และทุนการศึกษาสิรินธรฯ ก็เป็นทุนที่มอบให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่อยู่ในถิ่นธรุกันดาร ซึ่งกิจกรรมนี้มีการแนะแนวการศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ เช่น ศิลปศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ การจัดการ การแพทย์บูรณาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังจะไดเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สถานที่สำคัญ และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด หอประวัติ สวนพฤกษศาสตร์ หอพักนักศึกษา ศูนย์กีฬา เป็นต้น

    ในวันสุดท้ายมีกิจกรรมพิเศษคือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบนักเรียนทุนสิรินธรฯ โดย ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนอธิการบดี มฟล. ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานและใช้ชีวิตที่มหาวิทยาลัย รวมทั้งแนะแนวทางการศึกษาแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก็คือ การที่อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และนักศึกษา จับมือทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเสมอมา

    “ที่ มฟล. เรามีความใส่ใจใกล้ชิดกับนักศึกษา เราดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี เพราะเข้าใจว่านักศึกษาของเรามาจากทั่วไปภูมิภาคของไทย และมาจากอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด พ่อกับแม่ได้ฝากลูกของเขามาเรียนที่นี่ ในฐานะอาจารย์ก็ต้องทำหน้าที่แทนผู้ปกครอง ในการดูแลบุตรหลานของทุกท่าน นับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย สิ่งหนึ่งที่ท่านอธิการบดีพูดต่อผู้ปกครองก็คือว่าไม่ต้องห่วง เราจะดูแลลูกของคุณพ่อคุณแม่อย่างเต็มกำลังความสามารถ อันนี้คือความอบอุ่นเป็นสายใยที่เห็นมาตลอด เราดูแลตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นนักศึกษา ดูแลการเรียน การใช้ชีวิต เวลาเจ็บป่วยหรือมีอุบัติเหตุที่ไหนเราก็ส่งรถไปรับส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแล ทำทุกอย่างเท่าที่จะสามารถทำได้ ซึ่งอยากให้ทุกคนได้มาเห็น แต่จะได้เห็นก็คือจนกว่าจะได้เข้ามาเรียนที่นี่”

     “ตลอดระยะเวลา 4 วันที่ทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย เชื่อว่าทุกคนได้รับประสบการณณืแปลกใหม่ที่แตกต่างจากตอนที่อยู่โรงเรียน ทุกคนที่มามีเป้าหมายของชีวิตอยู่ในใจ อยากให้ทุกกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรา ในการที่จะตั้งเป้าหมาย ตั้งเส้นทางชีวิตของตนเองต่อไป มองไปในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า เราจะไปอยู่ที่ตรงไหน เราเท่านั้นจะเป็นผู้กำหนดชีวิตของตัวเอง ดังนั้น คิดให้ดี วางแผนให้ดี มัธยมปลายเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด ในการกำหนดชีวิตว่าถ้าเราปักหมุดเอาไว้ แล้วการเรียนในระดับอุดมศึกษาจะเป็นตัวเบิกทาง ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายก็ต้องไปทางซ้ายหสุด หรือเลี้ยวขวาก็ต้องไปขวาให้สุด ตอนนี้เรายืนอยู่ตรงทางแยก ดังนั้นชีวิตมันจะซ้ายหรือจะขวา ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วตัดสินใจ แล้วถ้าตัดสินใจไปแล้วก็อยากจะให้กำลังใจว่าไปให้สุด ต้องพยายามกับมันในทุกด่าน ยังมีอะไรรอเราอยู่อีกเยอะมาก ในชีวิตระดับมหาวิทยาลัย มันไม่ได้ว่ายไม่ว่าจะเรียนอะไรก็แล้ว มีแค่ว่าเราจะเรียนมันให้ได้หรือเปล่า สองมือของเราจะทำให้สำเร็จได้แค่ไหน และถ้าตัดสินใจได้แล้ว ทำให้ได้ แค่ผ่านอุปสรรคให้ได้ทุกอย่าง ปี 1 ก็ยากอย่างหนึ่ง ปี 2 ก็ยากอย่างหนึ่ง ปี 3 ก็ยากอย่างหนึ่ง ปี 4 ก็ยากอย่างหนึ่ง”

    “อยากให้ประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เห็นสาขาอาชีพต่าง ๆ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ และสามารถจะเอาไปประยุกต์ใช้ ในการวางแผนในการตั้งเป้าหมายเส้นทางชีวิตของตนเองได้ในอนาคต ในนามตัวแทนท่านอธิการบดี ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพ และหวังว่าเราจะได้เจอกัน ได้มาเป็นครูและศิษย์กัน ได้มาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ โชคดีค่ะ” ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ กล่าว

    จากนั้น นางสาวสิริพร บุปผาใสสิริ นักเรียนจากโรงเรียนนันบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จ.น่าน เป็นตัวแทนนักเรียนทุนสิรินธรกล่าวขอบคุณ

     “หนูเป็นตัวแทนของนักเรียนทุนสิรินธรทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร และพี่ ๆ ทุนสิริรนธรทุกคน ที่ช่วยจัดค่ายนี้ให้กับพวกเรา พวกเรารู้สึกดีใจและขอบคุณมากค่ะ และตลอด 4 วันที่ผ่านมา หนูรู้สึกว่าได้ประสบการณ์มากขึ้น และได้ข้อคิดในการใช้ชีวิตมากขึ้น ขอบคุณมหาวิทยาลัยได้มอบทุนนี้ให้กับพวกเราทุกคน ทุนนี้ได้ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวของพวกเราเป็นอย่างมาก พวกหนูจะสัญญาว่าจะตั้งใจเรียน และเป็นคนดีของสังคมค่ะ”

  • 459 ครั้ง
  • #ส่วนพัฒนานักศึกษา #มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส