นักศึกษามัลติมีเดียคว้ารางวัลชมเชย ประกวดหนังสั้น "มาเหนือ" ผลงานหนึ่งเดียวรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชันสองมิติ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่สอง สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในชื่อทีม นศนง คว้ารางวัลชมเชย “การประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” Short film contest 2022 “มาเหนือ” ในผลงาน เรื่อง "You Can Trust Me เชื่อใจฉันเถอะ" จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โดยผลงานของนักศึกษา มฟล. เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย จาก 46 ทีมทั่วประเทศ และเป็นผลงานชิ้นเดียวที่สร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชันสองมิติ โดยมีการประกาศรางวัลเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบรางวัล ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงราย ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย
สมาชิกทีม นศนง
1. นางสาวณัชชา แก้วอินทร์ชัย
2. นายธนธัช อุดมสิน
3. นายอิทธิพัทธ์ แสนเพ็งเคน


ตามที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวผ่านสื่อภาพยนตร์ 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยการประกวดภาพยนตร์สั้น ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก Short film contest 2022 ภายใต้หัวข้อ "มาเหนือ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยคงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนผ่านสื่อภาพยนตร์ และเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และคนทำงานศิลปะรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์และแสดงผลงานภาพยนต์สั้น ได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติกับศิลปิน ผู้กำกับ และผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนต์มืออาชีพ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสมัคร ทั้งหมด 46 ทีม ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์การส่งผลงานโครงเรื่องขยาย (Script Treatment ) จำนวน 36 ทีม 

จากนั้นแต่ละทีมได้ส่งผลงานการประกวดรอบแรก ผลประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 20 ทีม พิจารณาผลงานจาก ชื่อเรื่อง และเค้าโครงเรื่อง (Plot) ความสอดคล้อง กับหัวข้อการประกวด และความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหาโดยคณะกรรมการตัดสินผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณธนิต จิตนุกูล คุณบัณฑิต ทองดี และคุณปรัชญา ปิ่นแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินนักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ และผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานร่วมรับฟังอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การประกวดภาพยนตร์สั้น ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก" Short film contest 2022 ภายใต้หัวข้อ "มาเหนือ" ในรูปแบบ Onsite และ Online พร้อมถ่ายทอดสดผ่านสื่อ Social Media เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมทีคการ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมา และท้ายที่สุดคัดเหลือเพียง 10 ทีมพิจารณาจากการผลิตภาพยนตร์สั้น เพื่อเข้าร่วมฟังประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ผลการตัดสินการประกวดทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "หมั้นเกล้า" ทีม FILMFARM รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "Workcation พักเถอะนะ" ทีม LIGHTHOUSE รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เรื่อง "Love Around" ทีม CAT9LIFE STUDIO รางวัลชมเชย เรื่อง "มาเหนือมาเที่ยวเหนือ" ทีม GGUN FILM และเรื่อง "You Can Trust Me เชื่อใจฉันเถอะ" ทีม นศนง จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • 3052 ครั้ง
  • #สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ