มฟล. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารส่วนประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ณ ลานดาว ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ และหอประชุมสมเด็จย่า (C4) 
     เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 160 รูป ณ ลานดาว (ผู้เข้าร่วมจัดเตรียม 20 ชุด)
     เวลา 08.30 น. พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
     เวลา 09.00 น. พิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า
     เวลา 09.30 น. พิธีถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565
     เวลา 10.00 น. กิจกรรมรายงานประชาชน โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล.
     เวลา 10.45 น. พิธีมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565
     เวลา 11.00 น. พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565

การแต่งกาย
พนักงาน : ชุดพิธีการมหาวิทยาลัย (พาดสไบ) หรือเสื้อหม้อห้อมมหาวิทยาลัย
นักศึกษา : ชุดนักศึกษา
ประชาชนทั่วไป : ชุดสุภาพ
 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 211 ครั้ง