มฟล. จัดออดิชั่นนักแสดง "เภรีระบัดชัย" ร่วมกับ โครงการละครชุด “ฮัลโหลไทยแลนด์”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ผู้ประพันธ์บทละคร “เภรีระบัดชัย” ร่วมกับ โครงการละครชุด “ฮัลโหลไทยแลนด์” ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสมาคมนักเขียนบทโทรทัศน์ จัดกิจกรรมคัดเลือกนักแสดงและทีมงานเบื้องหลัง เพื่อร่วมแสดงในละคร “เภรีระบัดชัย” ใน 21 บทบาท ณ ห้องประชุมพวงชมพู อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บทบาทนักแสดง 21 ตัวละคร ได้แก่

1.มิ่งฟ้า 
เยาวชนกลุ่มฮักษารุ่นแรกอายุ 19 ปีรูปร่างกำยำลํ่าสัน ผิวคลํ้า โครงหน้าชัดเจน มีความสามารถด้านการตีกลองล้านนาแบบโบราณ ภายนอกดูเป็นคนเชื่อมั่นในตนเองแต่ลึก ๆ กลับไม่มั่นใจในความสามารถของตนเองเท่าไร
2.แผ่นดิน 
เยาวชนกลุ่มฮักษารุ่นที่สองอายุ 18 ปีรูปร่างสูงโปร่ง ใบหน้าคมเข้ม มีความสามารถในการตีกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีนํ้าใจ มุ่งมั่นในการฝึกตีกลองให้เก่ง
3.ผักกาด 
เยาวชนกลุ่มฮักษารุ่นที่สองอายุ 17 ปีร่าเริง ช่างพูดช่างคุย มีความสามารถด้านการฟ้อน และการทอผ้ารักเพื่อน ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นมาก
4.ตะโก้ 
เยาวชนในกลุ่มฮักษาอายุ 12 ปีคล่องแคล่วร่าเริง พูดจาตรงไปตรงมา ชอบเล่นเกม แต่อยากฝึกตีกลองสะบัดชัยให้เก่งเหมือนแผ่นดิน เป็นลูกชายคนเล็กของอ้ายเป็ง / น้องชายของมิ่งฟ้า
5.ปกป้อง 
เยาวชนในกลุ่มฮักษารุ่นแรกอายุ 19 ปีคล่องแคล่ว พูดจาโผงผาง ไม่กลัวใคร มีความสามารถในการฟ้อนดาบ
6.พุดซ้อน 
เยาวชนในกลุ่มฮักษารุ่นแรกอายุ 18 ปีหน้าตาสวยเป็นคนกล้าพูด กล้าทำรักเพื่อน มีความสามารถด้านการฟ้อนและการเย็บผ้า
7.ครูละออง
เป็นครูในโรงเรียนบ้านก๋องคำอายุ 40 ปีคล่องแคล่ว มั่นใจในตนเอง เป็นพลังสำคัญของการขับเคลื่อนชุมชนด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
8.อ้ายเป็ง 
พ่อของมิ่งฟ้าและตะโก้อายุ 41 ปีหูเบาก้าวร้าว พูดเสียงดัง ติดเหล้าและการพนัน
9.พ่อครูฮ่อง 
นักวิชาการวัฒนธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาอายุ 59 ปีใจดี มีความเชี่ยวชาญด้านการตีกลองล้านนาทุกชนิด พระสิทธาขอให้ช่วยเป็นที่ปรึกษาด้านการฝึกตีกลองสะบัดชัยให้กลุ่มฮักษา
10.พ่อครูอิน 
ครูสอนการตีกลองสะบัดชัยให้พระสิทธาอายุ 50 ปีสุขุม ใจดี เป็นผู้คิดค้นการตีกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์
11.มัคนายก
(อุ๊ยปั๋น) อายุ 60 ปีใจเย็น นับถือพระสิทธามาก
12.ป้าฟอง 
ชาวบ้านหมู่บ้านก๋องคำอายุ 55 ปีเคารพและเชื่อมั่นในพระสิทธา
13.สำลี
ชาวบ้านหมู่บ้านก๋องคำอายุ 20 ปีลูกศิษย์ครูละออง เป็นสาวประเภทสอง ช่างพูด เคารพและเชื่อมั่นในพระสิทธา
14.ป้าดา 
ชาวบ้านหมู่บ้านก๋องคำอายุ 53 เชื่อคนง่ายไม่มั่นใจในตัวพระสิทธา
15.หน้อย 
ชาวบ้านหมู่บ้านก๋องคำอายุ 35 ปีพูดจากวนประสาท มีความสามารถด้าน IT ไม่ชอบพระสิทธา เชื่อว่าที่ตนเองไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็น อบต. เพราะชาวบ้านเชื่อคำพูดของพระสิทธา
16.ลุงแสง 
ชาวบ้านหมู่บ้านก๋องคำอายุ 60 ปี อยากแก้แค้นพระสิทธาเพราะไม่พอใจที่ชาวบ้านเชื่อคำพระสิทธาจนทำให้ตนเองไม่ได้รับ การเลือกตั้งเป็น อบต.
17.สล่าปั้นพระ
ช่างฝีมือของตำบลอายุ 50 ปีมีความเชี่ยวชาญด้านการปั้นพระพุทธรูปจากปูนและดินเหนียว
18.แว่นเวียง
เยาวชนในกลุ่มฮักษาอายุ 18 ปีรูปร่างลํ่าสัน มีความสามารถในการตีโหม่ง
19.จันตา 
ชาวบ้านหมู่บ้านก๋องคำอายุ 20 ปีลูกศิษย์ครูละออง เคารพและเชื่อมั่นในพระสิทธา
20.น้ำต้น 
เยาวชนในกลุ่มฮักษาอายุ 17 ปีรูปร่างสูงโปร่งคล่องแคล่ว มีความสามารถในการตีฉาบ
21.ย่าผัน 
ย่าของผักกาด อายุ 65 ปีเป็นผู้อาวุโสที่ชาวบ้านเคารพนับถือมากใจดีมีเมตตายุติธรรม เชี่ยวชาญในการฟ้อนและการทอผ้า
 

  • 1099 ครั้ง
  • #สำนักวิชาศิลปศาสตร์