อธิการบดี มฟล. เป็นประธานมอบรางวัลการประกวด NIA Metaverse Campfire Design Contest ประเภทบุคคลทั่วไป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้มอบรางวัลการประกวดผลงานศิลปะการออบแบบในโลกเสมือนจริง ประเภทบุคคลทั่วไป (Rookie) ภายในงาน NIA Metaverse Campfire Design Contest ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท แคนวาส เจนเจอร์ จำกัด และภาคีภาคเอกชน ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน

การประกวดดังกล่าวเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ และเหล่ามืออาชีพในวงการออกแบบได้พัฒนาขีดความสามารถด้านการออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ผ่านแพลตฟอร์มชื่อว่า “Campfire” ในการเนรมิตโลกเสมือน พร้อมทั้งสื่อสารผลงานภายใต้แนวความคิด “Creative Innovation for The Future” 
       
     รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ นางสาวมนตรา จุลเลศ
     รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ นางสาวพิมพ์นภา นราจารุภา
     รางวัลชมเชย ประเภทบุคคลทั่วไป 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวปุญญรัตน์ รังสูงเนิน และนายชัยภัทร บุญยะรัตศิริ 

นอกจากนี้ภายในงานยังจัดการเสวนาในหัวข้อ "Creative innovation  for the future" นวัตกรรมสร้างสรรค์แห่งอนาคต โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
คุณพลวัต ดีอันกอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจ เอนจิน จำกัด นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเป็น Startup Company ที่อยู่ภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจของส่วนจัดการทรัยพ์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายงานขับเคลื่อนนวัตกรรม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด  และคุณพงศ์พิศิชญ์ ประทีปะวณิช Principal Innovation Product Manager KASIKORN Business-Technology Group (KBTG)
 

  • 752 ครั้ง
  • #MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม