U2T มฟล. นำผลิตภัณฑ์จากเชียงราย 27 ตำบล เข้าร่วมงาน U2T for BCG Fair ภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ หัวหน้าโครงการ U2T for BCG Fair มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม U2T for BCG Fair ภาคเหนือ  โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน หลังจากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเยี่ยมชมบูธของแต่ละมหาวิทยาลัย ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอดจากนักวิจัยของสำนักวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ จากการดำเนินโครงการ U2T for BCG  ร่วมกับ 27 ตำบลในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงานนี้ด้วย

     ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมชมงานและซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ในโครงการ U2T for BCG ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จาก 27 ตำบลของจังหวัดเชียงราย และ U2T มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00-21.00 น.

  • 794 ครั้ง
  • #โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU U2T) #ศูนย์บริการวิชาการ