มฟล. เปิดอาคารปฐมาคารนุสรณ์ 2542 สนับสนุนพื้นที่แห่งงานศิลปะของจังหวัดเชียงราย : Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ อาคารปฐมาคารนุสรณ์ 2542 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและอธิการบดีผู้ก่อตั้ง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการธงสัญลักษณ์ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 

อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากวัดร่องขุ่นที่ได้แถลงข่าวไปเมื่อต้นดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นการแสดงถึงศักยภาพของศิลปินเชียงรายอย่างแท้จริงให้เห็นประจักษ์ว่าการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องศิลปินเชียงรายมีอย่างมากล้น ซึ่งผลงานการแสดงดังกล่าวนับเป็นผลงานที่ทรงคุณค่ากว่า 44 ผลงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะ และประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบียนนาเล่, เชียงราย 2023 อย่างต่อเนื่อง โดยจัดแสดงควบคู่ไปกับผลงานที่วัดร่องขุ่น

อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า มฟล. ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีความเป็นนานาชาติอยู่ในลำดับต้น ๆ ของประเทศมีนโยบายขับเคลื่อนเมืองเชียงรายไปสู่ความยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมและศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเชื่อมโยงภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนและมีความยั่งยืนเป็นเป้าหมายสำคัญ นอกจากนี้ มฟล. ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชียงรายให้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันในเวทีโลกด้านการศึกษาสุขภาพและงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ประชาชนได้ประโยชน์ ลดความยากจนพัฒนาเมืองให้มีความให้มีพื้นที่ความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษาและประชาชนทั่วทุกระดับ ทั้งนี้ มฟล. ยินดีเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมไทยแลนด์เบียนนาเล่, เชียงราย 2023 ทางด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยความยินดี
ทั้งนี้มีการแสดงร่วมสมัยโดยศิลปินสาขาศิลปะการแสดงขัวศิลปะ กลุ่มเดอะไทยส์ อำนวยการดงโดยคุณพิชญ์ บุษเนียร

นิทรรศการศิลปกรรมธงสัญลักษณ์
Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
จัดแสดง วันที่ 26 กันยายน – 30 ตุลาคม 2565
ณ อาคารปฐมาคารนุสรณ์ 2542
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

  • 560 ครั้ง