อธิการบดี มฟล. เป็นประธานในพิธีสถาปนานายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นประธานในพิธีสถาปนานายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แก่ ดร.ประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมัยที่ 5 ตั้งแต่ปี 2560-2562 โดยมี นายเสงี่ยม แสนพิช ประธานการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้อ่านประกาศการแต่งตั้ง ดร.ประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี เป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้ประดับเข็มนายกสมาคมฯ และมอบประกาศแต่งตั้งนายกสมาคมฯ แก่ ดร.ประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี พร้อมกันนี้ยังได้รับความกรุณาจาก พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ในการกล่าวสัมโมทนียกถา ณ ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี มฟล.

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 864 ครั้ง