มฟล.ลงนามความร่วมมือ บ.อินโนลีฟ พลัส จำกัด พัฒนาเครื่องสำอางจากกัญชง

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-สำนักวิชาในสื่อ ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคุณกันตพัฒน์ เหลืองเจริญวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนลีฟ พลัส จำกัด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมน้ำมันจากเมล็ดและสารสกัดจากกัญชง ท่ามกลางคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายและสื่อมวลชน เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมแม่สาย อาคารวันชัย ศิริชนะ (เอดี1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
.
“การลงนามในเอ็มโอยูครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การร่วมวิจัยและพัฒนาในการเพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ นำไปสู่การต่อยอดการลงทุนวิจัยพัฒนาในภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในระบบเศรษฐกิจในระดับสูงทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศ และความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นโอกาสสำคัญของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เอกชน” คณบดี กล่าว
.
ทั้งนี้ บริษัท อินโนลีฟ จำกัด สนใจธุรกิจเกี่ยวข้องกับกัญชง กัญชา โดยสะสมประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในกัญชง กัญชา ผ่านการศึกษาวิจัยพัฒนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการดูงานในอเมริกาและยุโรป กลุ่มผู้ดำเนินงานมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจกัญชง กัญชา ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนกระทั่งถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ในส่วนของระบบการปลูกนั้น มาจากการออกแบบของวิศวกรด้าน IoT ผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์  ในระบบอัจฉริยะและระบบออโตเมชั่นสำหรับโรงเรือนแบบกรีนเฮ้าส์ และระบบโรงงานแบบปิด อันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP  

.

ชมภาพเพิ่มเติม https://bit.ly/3WTwr4Z

 |   |  สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  |  732 ครั้ง