สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3: ICAAI2018

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 “The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2018 (ICAAI2018) under the theme of “Food and Agriculture: Innovation and Sustainability” ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มฟล. กล่าวว่า การประชุมวิชาการนานาชาติปี 2018 นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหาร รวมถึงสาขาวิชาการอื่นๆ ได้มีเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งกระบวนนี้จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และอาจจะเกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ภายในงานครั้งนี้ นอกจากนั้นทางสำนักวิชาได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการทั้งจากในและต่างประเทศมาร่วมภายในงานด้วย

ผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณาสามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม: web2.mfu.ac.th/other/icaai2018/ หรือสอบถามที่ โทรศัพท์  0-5391-6737

  • 2968 ครั้ง
  • #สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร