ทีมไตรกีฬา มฟล. ทำผลงานเยี่ยม คว้า 5 รางวัลจากการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬานานาชาติ 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

      อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ยันต์นะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ปรึกษาชมรมไตรกีฬา มฟล. นำทีมนักไตรกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬานานาชาติ 2022 (Laguna Phuket Triathlon 2022) จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 โดยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าหลายรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้

1. รางวัล อันดับที่ 5 ของนักกีฬาทั้งหมด (Overall)

และ 2. รางวัล อันดับที่ 1 ประเภทระยะมาตรฐานโอลิมปิก (Standard or Olympic) กลุ่มอายุ 18 -24 ปี (ชาย) 

ได้แก่ Mr.Kenshin Mizushima นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มฟล.

 

3. รางวัล อันดับที่ 1 ประเภททีมผสม (Team Relay Mixed - ว่าย ปั่น วิ่ง)

ได้แก่ นายธนากร โชคอุปการะแสน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

      นางสาวปัณฑิตา ชิตมาตย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาจีนวิทยา

      นายวิชยา แซ่จาง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

4. รางวัล อันดับที่ 3 ระยะมาตรฐานโอลิมปิก กลุ่มอายุ 18-24 ปี (ชาย)

ได้แก่ Mr.Vincent John llines นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

5. รางวัล อันดับที่ 3 Overall ประเภททวิกีฬา (วิ่ง ปั่น วิ่ง)

ได้แก่ นายภาณุวัฒน์ สถาพรจิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชานิติศาสตร์

 

โดยมีผู้สนับสนุนทีม เช่น มูลนิธิ100 ปี สมเด็จพระศรีนครินร์ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ Adrenaline Coaching Singha Park Chiang Rai

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  |  232 ครั้ง