อว.หนุนอุทยานวิทยาศาสตร์ มฟล. เป็นฮับเครื่องสำอาง-สมุนไพร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย น.ส.สุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการ อว. และ น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัด อว. ลงพื้นที่ติดความคืบหน้าการการดำเนินของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวถึงการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ มฟล. ว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ มฟล. เน้นในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาด้านเครื่องสำอางและสมุนไพร ซึ่งเป็นวาระหลักของประเทศไทย ทั้งการผลิตและการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การยอมรับที่แพร่หลาย จับต้องได้ และมีความเป็นสากล เครื่องสำอางที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มฟล.พัฒนาขึ้น เน้นในเรื่องของ BCG โดยมีคณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ซึ่งเป็นแห่งแรกในทวีปเอเชียที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาและผู้ประกอบการ โดยนำพืชพันธุ์ที่เป็นพื้นฐานหลักมาทำเป็นเครื่องสำอาง ซึ่งจะไม่ใช่สินค้าโอท็อปทั่วไปแต่เป็นสินค้าโอท็อปที่มีคุณภาพสูง ขณะที่เรื่องสมุนไพรก็ได้มีการคัดสรรสมุนไพรที่มีคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงการผลิต เพื่อนำมาทำเป็นยาและเครื่องสำอาง เพราะ มฟล. มุ่งมั่นที่จะเป็น HUB หรือศูนย์กลางด้านเครื่องสำอางที่มีคุณภาพแทนประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น ตนคิดว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ทุกแห่งควรมีความโดดเด่นของตัวเอง ซึ่งไม่ใช่ทำแค่ให้ มฟล. พัฒนา แต่จะทำให้ทุกมหาวิทยาลัยโตตามกัน
.
ด้าน ดร.ดนุช กล่าวว่า เห็นด้วยกับการที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มฟล. วิจัยและพัฒนาด้านเครื่องสำอางและสมุนไพร เพราะมีความโดดเด่น และนี่คือสิ่งที่ทำให้ตนคิดว่ามหาวิทยาลัยไม่มีวันตาย บทบาทของมหาวิทยาลัยก็คือการสร้างผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นทั้งนักศึกษา ทั้งบัณฑิต รวมทั้งผู้ที่ไม่จบปริญญาก็สามารถมาใช้องค์ความรู้ด้านวิชาการที่อุทยานวิทยาศาสตร์ได้ ที่ผ่านมาตนลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จนถึงอุทยานวิทยาศาสตร์ มฟล. เพื่อต้องการสื่อสารและส่งข่าวไปให้ผู้ประกอบการและผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการได้เข้ามาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุทยานวิทยาศาสตร์ทุกแห่ง ทุกมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ชมภาพเพิ่มเติม bit.ly/3gzOL2E
.
ข่าวเกี่ยวข้องจากสื่อต่างๆ
NewsNBT THAILAND https://bit.ly/3i5JNLn

ประชาชาติธุรกิจ https://bit.ly/3H1ky7F

กรุงเทพธุรกิจ https://bit.ly/3EBSSDt

เดลินิวศ์ออนไลน์ https://bit.ly/3V9i9vG

ไทยโพสต์ https://bit.ly/3i7nUeK

ท้องถิ่นนิวส์ https://bit.ly/3B6wLUP

ก้าวไกรนิวส์ https://bit.ly/3EWV2id

จัดให้มีเดีย https://bit.ly/3gvG21B

 

 |   |  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม  |  296 ครั้ง