นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์คว้ารางวัลการอ่านข่าวภาษา Bahasa Indonesia ในงาน UM iFest 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ Miss Nurshiham Sumalee นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ the WINNER of Indonesian News reading in UM iFest 2022

UM iFest 2022 จัดการแข่งขัน 4 ประเภท ได้แก่ TIKTOK DANCE COVER, MUSIC VIDEO, POSTER และ NEWS READING โดย Miss Nurshiham Sumalee จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัลผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันอ่านข่าว โดยใช้ภาษา Bahasa Indonesia ซึ่งจะต้องเป็น ONE-TAKE วิดีโอเท่านั้น ในความยาว 5 นาที และเป็นผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทยคนเดียวที่ได้รับรางวัลในประเภทนี้ ซึ่งมีผู้เข้าเเข่งเกือบ 10 คนจากนานาประเทศ อาทิ UZbekistan, Timor-Leste, Afghanistan, Pakistan เป็นต้น

งาน UM iFest 2022 เป็นงานระดับนานาชาติ ที่จัดโดย Office of International Affairs (OIA) และ Universitas Negeri Malang (UM) ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศ และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา Bahasa Indonesia 

สามารถรับชมวิดีโอของนักศึกษาได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=jkzbUaIAWt4 

  • 2383 ครั้ง
  • #สำนักวิชาศิลปศาสตร์ #รางวัล