ขอเชิญเข้าร่วมโครงการใช้ IT เพื่อเสริมศักยภาพการลงทุน ตอนสร้างเม่าปีกเหล็กในตลาดหุ้น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

                    ด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการใช้ IT เพื่อเสริมศักยภาพการลงทุน ตอนสร้างเม่าปีกเหล็กในตลาดหุ้น  ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องพู่ระหง ชั้น 5 อาคาร E-Park (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ทางไอทีมาช่วยเสริมศักยภาพการลงทุนในตลาดหุ้น ได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการลงทุน ด้านต่างๆ เช่น การใช้เครื่องมือสแกนค้นหาหุ้นที่ต้องการลงทุน การจับจังหวะการลงทุนโดยใช้กราฟเทคนิค การบริหารเงินทุน โดยได้ฝึกฝนการวิเคราะห์กราฟด้วยปัจจัยทางเทคนิค ผ่านโปรแกรมจำลองกราฟหุ้น ทั้งของไทยและต่างประเทศ ฝึกฝนการซื้อขายหุ้นจริงด้วยเงินจำลอง นั้น

                    ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 500 บาท ต่อท่าน ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินภายในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 

ลงทะเบียนออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

       * โทรศัพท์ 0 53691 6386

       *  มือถือ 08 9225 6558

       *  LINE ID : academic.mfu

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • 1894 ครั้ง