มฟล. มอบชุดผลิตภัณฑ์ 'เจ้าคุณวัน' ให้แก่ตำรวจภูธร ภาค 5

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยอาจารย์ กิตตินนท์ จรูญศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดินทางเข้ามอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร 11 ชนิด ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “เจ้าคุณวัน” จำนวน 100 ชุด ให้แก่ตำรวจภูธร ภาค 5 โดยมี พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อมอบให้กับตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในสังกัดต่อไป

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร “เจ้าคุณวัน” เกิดขึ้นจากการแนวความคิดการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศจากรัฐบาล เพื่อส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเพื่อ การบำบัดรักษา สร้างมาตรฐานยาสมุนไพรและเภสัชตำรับยาสมุนไพรของรัฐบาล โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เริ่มมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเสร็จสิ้นแล้ว จำนวนกว่า 20 ตำรับ

จากแนวคิดและนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ทำการศึกษา วิจัย และพัฒนา  ยาสมุนไพรไทยที่พร้อมจำหน่าย และเริ่มดำเนินการด้านการตลาดเพื่อการจัดจำหน่ายในเบื้องต้นแล้ว จำนวน 11 รายการ ได้แก่  1. ขมิ้นชัน 2. ฟ้าทะลายโจร 3. ยาธาตุบรรจบ 4. ยาเขียวหอม 5. ยาหอมเนาวโกศ 6. ยาอมอดบุหรี่โปร่งฟ้า 7.  เจลกากเมล็ดชาแก้เชื้อรา 8. ขี้ผึ้งมะแขว่น 9. ขี้ผึ้งเสลดพังพอน 10. น้ำมันมะแขว่น  และ 11. สเปรย์มะแขว่นไล่ยุง สำหรับผู้สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ โทรศัพท์. 0-5391-7020

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 516 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ