สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โชว์ศักยภาพ จัดกิจกรรมศิลปศาสตร์โชว์ ครั้งที่ 15

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “ศิลปศาสตร์โชว์ ครั้งที่ 15” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยเป็นการแสดงศักยภาพและความก้าวหน้าในแต่ละด้านของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ซึ่งมีทั้งคณาจารย์ นักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาชาวต่างชาติ จัดการแสดงในชุดต่างๆ เช่น การแสดงของผู้นำเชียร์ประกอบการร้องเพลงประสานเสียง ละครเวทีฮาเฮบุพเพสันนิวาสโดยเหล่าคณาจารย์ การเต้นร่วมสมัยโดยนักศึกษา การร้องเพลงแผ่นดินของเราโดยนักศึกษาต่างชาติที่เรียนหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย การร้องเพลงอคาเปล่าโดยคณาจารย์ และที่เป็นไฮไลต์ก็คือการแสดงละครเวทีเรื่อง “The Shuffle” ซึ่งทำการแสดงโดยใช้ภาษาอังกฤษตลอดทั้งเรื่อง นอกจากจะเป็นการนำความรู้มาประยุกต์ใช้แล้วยังได้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริงร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 664 ครั้ง
สำนักวิชาศิลปศาสตร์