ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกการประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฯ

 |   |  929 ครั้ง