รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง หน่วยงาน ตำแหน่ง จำนวนอัตรา สถานะ
6661 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนงาน (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 รับสมัคร
6660 โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาราชา
เจ้าหน้าที่บริหาร 1 รับสมัคร
6659 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (ลูกจ้างชั่วคราว) 2 สอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์
6658 ส่วนบริหารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหาร 1 รับสมัคร
6657 ส่วนบริหารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหาร
(งานด้านมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)
1 รับสมัคร
6656 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ 1 รับสมัคร
6655 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 รับสมัคร
6654 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักวิทยาศาสตร์ 1 สอบข้อเขียน
6653 ส่วนพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหาร
(วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา)
1 สอบข้อเขียน
6652 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พนักงานนวด (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 รับสมัคร
6651 ส่วนอาคารสถานที่ ผู้ช่วยช่าง (งานศิลป์) (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 รับสมัคร
6649 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
พยาบาล 1 สอบสัมภาษณ์
6648 ส่วนประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหาร (งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร) 1 สอบสัมภาษณ์
6647 ส่วนพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยช่าง (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 สอบข้อเขียน
6646 ส่วนพัฒนานักศึกษา ช่างเทคนิค (งานระบบเครื่องกลปรับอากาศ) 1 สอบข้อเขียน
6645 ส่วนพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหาร 1 สอบข้อเขียน
6644 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
แพทย์แผนจีน 1 สอบสัมภาษณ์
6642 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เจ้าหน้าที่บริหาร 1 สอบสัมภาษณ์
6640 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักเทคโนโลยีการศึกษา 1 สอบสัมภาษณ์
6633 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง นักวิทยาศาสตร์ 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
6627 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้ช่วยพยาบาล 1 รับสมัคร
6623 ส่วนอาคารสถานที่ ผู้ช่วยช่าง
(งานโยธา-สถาปัตย์)
(งานก่อฉาบ)
(ลูกจ้างชั่วคราว)
1 รับสมัคร
6622 ส่วนอาคารสถานที่ ผู้ช่วยช่าง
(งานโยธา-สถาปัตย์)
(งานไม้)
(ลูกจ้างชั่วคราว)
1 รับสมัคร
6620 โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาราชา
นักวิทยาศาสตร์ 1 สอบข้อเขียน
6512 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้ช่วยพยาบาล 1 รับสมัคร

2. การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่                  

2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อ กรอกใบสมัคร พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป                  

2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน                   

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร                   

2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร,
กำหนดการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง   

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1

 

 |   |  11819 ครั้ง