อธิการบดีนำประชาคม มฟล. ทำบุญเนื่องในโอกาสก้าวย่างสู่ปีที่ 20

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 20 แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีพระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) เจ้าอาวาสวัดจองคำ จ.ลำปาง เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน 8 รูป เจริญพระพุทธมนต์ในพิธี

อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า การจัดพิธีในครั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลกับประชาคมของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ พนักงาน ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของ 20 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของทุกภาคส่วน และจะมีความยั่งยืนตลอดไป

ขณะที่พระเทพปริยัติมงคล ได้กล่าวเทศนาตอนหนึ่งว่า มหาวิทยาลัยทั่วโลกเป็นแหล่งก่อเกิดปัญญาของการเจริญสติ ในทางพระพุทธศาสนาปัญญามี 2 ประเภทได้แก่ โลกียปัญญา กับ โลกุตรปัญญา “โลกียปัญญา”  คือปัญญาของทางโลก ให้เราได้มีความรู้ที่ใช้ชีวิตในด้านต่างๆ เพื่อดำรงความอยู่รอดทางกาย ส่วน “โลกุตรปัญญา” คือ ปัญญาที่เกิดจากผู้ที่จะพ้นโลก เจริญพระสถานแห่งพระพุทธเจ้า และในสถานที่แห่งนี้ มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถานที่ซึ่งมอบปัญญาทั้งโลกียปัญญา กับ โลกุตรปัญญา ให้แก่เยาวชน ขออวยพรให้ประชาคมแห่งนี้มีความสุข สงบ เกิดสามัคคี และทำประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

  • 1439 ครั้ง
  • #20 ปีแห่งการสถาปนา