สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ จัดมื้อพิเศษเรียนรู้การจับคู่อาหารกับไวน์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรม การจับคู่อาหารกับไวน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการอบรมการทำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มเพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร ได้รับเกียรติจากคุณธีระ วีรวรรณ ซอมเมอลิเยร์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ของประเทศไทย มาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับไวน์แต่ละชนิดที่จับคู่กับอาหารที่เสริฟในงานนี้ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากแขกผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัดเชียงราย เช่น คุณกิตติ ทิศสกุล นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก

อาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี  จองสุรียภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวว่า ในกิจกรรมครั้งนี้อาหารและการบริการมาจากนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ที่ผ่านการเรียนรู้จากห้องเรียนและการปฏิบัติงานมาแล้ว แต่หากยังขาดประสบการณ์กับการให้บริการในรูปแบบร้านอาหาร สำนักวิชาต้องการให้นักศึกษาของเรามีความรู้และทักษะการประกอบอาหารไม่เพียงแต่เป็นการถ่ายทอดวิทยาการการประกอบอาหารในรูปแบบต่างๆเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง กระบวนการแปรรูปอาหารตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ เพื่อให้มีความสะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภค เพื่อให้ได้รับสุนทรียศาสตร์ในการรับประทานอาหารอย่างเต็มที่กิจกรรมครั้งนี้จึงนำเสนอเซตอาหารแบบฝรั่งโดยจับคู่กับไวน์แต่ละชนิด เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงบทบาทของอาหารและเครื่องดื่มที่จะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1228 ครั้ง
สำนักวิชาการจัดการ