ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดอบรมเทคนิคการพิมพ์แบบสัมผัส

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

         ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดอบรมเทคนิคการพิมพ์แบบสัมผัส เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ อาคาร S1 ห้อง 206 โดยมีพนักงาน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการทำงาน สำหรับเทคนิคการพิมพ์สัมผัสก็เป็นอีกทักษะหนึ่งในการจัดการงานที่เกี่ยวเนื่องกับเอกสารให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ก็จะได้ทำความรู้จักกับเทคนิคขั้นพื้นฐานในการพิมพ์สัมผัส เพื่อทำไปฝึกฝนและต่อยอดสู่การทำงานของตนเองต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 1409 ครั้ง
ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา