มฟล.มีกำหนดจัดพิธีมอบปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 7 กพ.นี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มฟล.มีกำหนดจัดพิธีมอบปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดยพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรคเกล้าฯ ให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ 
.
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  มีกำหนดจัดพิธีมอบปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดยพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, การจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, อุตสาหกรรมเกษตร, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาบาลศาสตร์, จีนวิทยา และศิลปศาสตร์
.
ในการนี้มีรายนามผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ นายกลินท์ สารสิน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
.
สำหรับกำหนดการของผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับมอบปริญญาในปีนี้ มีกำหนดการรายงานตัวเพื่อเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566  ก่อนเข้าสู่การฝึกซ้อมย่อยในวันถัดไป จากนั้นจึงซ้อมใหญ่ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งจะมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต พิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น พิธีปัจฉิมโอวาทให้ข้อคิดแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต พิธีถวายสักการะและกราบังคมทูลลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อนจะเข้าสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านข้อมูลพิธีมอบปริญญาบัตร เพิ่มเติม bit.ly/3YgjFgU
 

  • 1196 ครั้ง