อธิการบดี มฟล. แสดงความยินดีบัณฑิต ลำดวนช่อที่ 20 ก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

   เนื่องในโอกาสพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564  เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้กล่างแสดงความยินดีแก่เหล่าบัณฑิต ซึ่งในปีนี้นับเป็น “ลำดวนช่อที่ 20” มีดุษีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีจำนวน 1,477 คน จาก 15 สำนักวิชา

    “สวัสดีบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกท่าน ซึ่งเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า ลำดวนชื่อที่ 20 วันนี้ถือเป็นวันที่มีความสำคัญ และเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของทุกคน สิ่งสำคัญที่สุดของความสำเร็จในวันนี้ คือผลของการแสดงที่ผ่านความมีจิตที่มุ่งมั่น และมีความอุตสาหะ ทั้งยังเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จที่ได้ข้ามผ่านการปรับเปลี่ยนและความเปลี่ยนแปลง ที่ทำมาให้เราได้ถึงเส้นชัยในวันนี้ ด้วยความภาคภูมิใจของความเป็นลูกแม่ฟ้าหลวง อย่างเต็มความสามารถ”

   “สิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นบัณฑิตนั้น คือ การที่เราจะแสดงถึงความมีเกียรติภูมิในตนเอง ของครอบครัวและวงศ์ตระกูล แต่ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งไปกว่านั้น คือ เรากำลังจะออกไปรับใช้ประเทศชาติและสังคม ด้วยความเป็นผู้ทรงความรู้ ผู้มีปัญญา และเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ ผู้ที่จะรักษาความมีคุณธรรม และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ประเทศชาติต่อไป”

    “นับเป็นความสำเร็จของความเป็นลูกแม่ฟ้าหลวง ลำดวนช่อที่ 20 ที่ชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกคนภาคภูมิใจกับทุกท่านในวันนี้ค่ะ ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุกท่านค่ะ”

 |   |  อธิการบดี พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  |  137 ครั้ง