นิติศาสตร์ มฟล. ร่วม ดีเอสไอ จัดเสวนา ‘รู้เท่าทัน สารพันกลลวงแชร์ลูกโซ่’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

           ผศ. ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนา เรื่อง "รู้เท่าทัน สารพันกลลวงแชร์ลูกโซ่” ตามโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในกิจกรรม DSI Campus Tour Season 2  ที่ มฟล. จ.เชียงราย ที่จัดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักวิชานิติศาสตร์กับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ เพื่อหวังห้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้เท่าทันกลลวงแชร์ลูกโซ่ในสถานการณ์ปัจจุบัน เฝ้าระวังการตกเป็นเหยื่อและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

            โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท. สมพร ชื่นโกมล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รักษาการในตำแห่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและคดีว่าด้วยการเล่นแชร์ และอาจารย์วิวรรธน์ ดำรงกุลนันท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล. เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย นายเจนณรงค์ ทองใบ นักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ และภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ” รวมถึงนิทรรศการ หัวข้อ “ภารกิจดีเอสไอครอบคลุมแค่ไหน แล้วคดีพิเศษภาคเหนือ” ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 

             ทั้งนี้ดีเอสไอได้เลือกจัดกิจกรรมดังกล่าวที่ มฟล. เนื่องจาก มฟล. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ที่มีการจัดการเรียนการสอนได้ครอบคลุมในทุกมิติ เป็นแหล่งรวมกลุ่มนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดกว้างไกลมีพลังสร้างสรรค์สังคม และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ซึ่งจะสามารถต่อยอดความรู้สู่สาธารณะได้เป็นอย่างดี อีกทั้งนักศึกษาและประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยที่อาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ ซึ่งแฝงตัวในรูปแบบต่างๆ เช่น การรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงประชาชนให้โอนเงิน หรือถูกหลอกลวงให้ชักชวนผู้อื่นมาลงทุนในธุรกิจแชร์ลูกโซ่ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายในระดับประเทศ

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 881 ครั้ง