มฟล.เตรียมจัด‘มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง : จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ (ภาคเหนือ)’ 24-26 ก.พ.นี้ เชิญผู้สนใจร่วมงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนทางด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เตรียมจัด ‘มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง : จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่’ ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2566  ที่ห้องประชุมประดู่แดง และพื้นที่อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ภายในงานมีนิทรรศการและการจัดจำหน่ายสินค้าและการแสดงทางวัฒนธรรม รวมถึงบูทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัย จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจนี้ร่วมกัน
.
ผู้เข้าร่วมจะได้พบกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อาทิ ฟ้อนกลองอืด/ กลองปูจา ช่อแฮ ศรีเมือง การขับทุ้มหลวงพระบาง การแสดงร้อยเรื่องราวชนเผ่าม้ง ช้านางเหลียว, เสือไหหลำ ฟ้อนนกฟ้อนโต แฟชั่นฟื้นใจ๋เมือง:ไม่เป็นอื่นด้วยฟื้นตัวตน และยังมีการเสวนาในหลายหัวข้อน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น คนรุ่นใหม่ร่วมสร้างร่วมสรรค์ พื้นถิ่น ด้วยการออกแบบพื้นถิ่น (Vernacular Design) ถักทอ ก่อลาย ก่อระบำ รำ ฟ้อน กินอิ่ม ได้อุ่น ม่วนใจ, ยั่งยืนด้วยฟื้นวิถีใหม่. Wellbeing เมืองอยู่อุ่น กินม่วนใจ๋ ทั้งยังมีการนำเสนอ Chiang saen Metaverse พร้อมกิจกรรมคู่ขนาน Workshop Chocolate Journey โดย Boo Chocolate จากโครงการแม่คำสบเปิน
.
สำหรับพิธีเปิดกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00-12.00 น. โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรม ‘มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง : จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ (ภาคเหนือ)’ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอรูปแบบความสำเร็จของมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่สาธารณะ และนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจและสำนึกท้องถิ่น โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือ ที่ได้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพท. 
.
กำหนดการ https://bit.ly/3lzT3cp

ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/3k9bjsG

 

 |   |  142 ครั้ง