โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ออกบูธให้บริการฟรีในงาน Farm Festival on The Hill 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ออกบูธจัดกิจกรรมให้กับผู้มาร่วมงาน Farm Festival on The Hill 2022 ณ สิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย บริเวณโซนบ้านแดง เพื่อให้ความรู้และบริการฟรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

  • ตรวจมวลกระดูกฟรี
  • บูธแนะนำการตรวจสุขภาพ
  • บูธคลินิกเด็กดี
  • บูธคลินิกผิวหนัง
  • บูธคลินิกศัลยกรรม
  • บูธคลินิกสูตินรีเวช
  • บูธคลินิกเลิกบุหรี่
  • บูธศูนย์โรคหัวใจ
     

 |   |  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  35 ครั้ง