โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. จัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์ MFU-MCH Open House 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น


9 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์ MFU-MCH Open House 2565  ณ ห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อรับฟังความคิดเห็น และความต้องการจากบุคลากร และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีตัวแทนจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย รพ.สต.ท่าสุด รพ.สต.นางแล รพ.สต.แม่ข้าวต้ม รพ.สต.บ้านโล๊ะป่าห้า สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาแพทย์บูรณาการ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรม ทางโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบของการบริการปฐมภูมิต่อไปในอนาคต
 

 |   |  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  39 ครั้ง