โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ออกหน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมลดความเสี่ยงให้ประชาชน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม, 1 กุมภาพันธ์ และ 8 กุมภาพันธ์ 2566 งานส่งเสริมสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ออกหน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ณ รพ.สต.นางแล, รพ.สต.ท่าสุด และรพ.สต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยในการตรวจอัลตราซาวด์เต้านม จาก บ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด

  • 456 ครั้ง
  • #โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง