ทีม มฟล. คว้าเหรียญทองแดง หมากรุกสากล-มวยสากล ส่งท้าย ดอกจานบ้านเชียงเกมส์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

      ขอแสดงความยินกับทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่สามารถคว้ารางวัล 2 เหรียญทองแดง ส่งท้ายการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง ที่ 48 ประจำปี 2566 หรือ ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ จังหวัดอุดรธานี โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรานี เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566

    หลังจากทีมเพาะกาย มฟล. สามารถคว้าเหรียญเงินมาได้แล้ว ยังสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาได้อีก 2 ชนิดกีฬา ได้แก่

1.นายจิรทีปต์  คำเรือง สำนักวิชาเทคดนโลยีสารสนเทศ ได้รับเหรียญทองแดง จากกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.

2. ยุวนันท์  จันอากาศ สำนักวิชาการจัดการ และ ณวรรณฤดี  ลอดิง สำนักวิชานิติศาสตร์ ได้รับเหรียญทองแดง จากกีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากรุกสากล คู่ผสม

.

ข้อมูลจาก

udongames.sat.or.th/total_medal_name_select.asp

  • 1826 ครั้ง
  • #ส่วนพัฒนานักศึกษา