รพศ.มฟล.ออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุกให้สตรีใน 3 ตำบล “เพราะมะเร็งเต้านมรู้เร็ว รักษาได้”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ 25 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง “โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม” เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแมฟ้าหลวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ  3 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าสุด ตำบลนางแล ตำบลแม่ข้าวต้ม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมประชาชนสตรีในพื้นที่

ทั้งนี้ ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ ศุภกร โรจนนินทร์ ศัลยแพทย์ระบบศรีษะ คอ และเต้านม ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยายามศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า ผู้หญิงไทยที่มีอายุเกิน 40 ปี ขึ้นไปควรได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม สำหรับผู้ที่มีประวัติความเสี่ยงในครอบครัวควรลดอายุลงเหลือ 35 ปี มะเร็งเต้านมนั้นเป็นมะเร็งที่โตช้า ก้อนมะเร็งขนาด 1 เซนติเมตร หากมีการกระจายตัวหรือขยายตัวไป 1 เท่า จะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน และมะเร็งตั้งแต่เริ่มแรกกว่าจะโตขึ้นนมา 1 เซนติเมตร จะก่อตัวประมาณ 1-2 ปี ดังนั้นความถี่ในการตรวจมะเร็งเต้านมจึงควรจะเป็นปีละ 1 ครั้ง หรือปีละ 2 ครั้งในผู้มีความเสี่ยง โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับสตรีที่มีอายุระหว่าง 30 – 70 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ เพื่อลดอัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม และรักษาโรคมะเร็งระยะเริ่มต้นได้ พร้อมให้บริการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล เพื่อเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางการแพทย์ รวมทั้งโครงการนี้จะเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานอื่นๆ ทั่วประเทศ เป็นต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งด้วยการให้ความรู้ และคัดกรองในพื้นที่จากแพทย์เฉพาะทาง “เพราะมะเร็งเต้านมรู้เร็ว รักษาได้” ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ ศุภกร กล่าว

กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเครื่องอัลตร้าซาวน์ชนิดพกพา มูลค่า 500,000 บาท จากคุณมณีรัตน์ ผลภิภม และการสนับสนุนการจาก บ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด และ บ.สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
 

  • 585 ครั้ง
  • #โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง