สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. จัดพิธีทำบุญประจำปี 2566 และในโอกาสครบรอบ 11 ปี สำนักวิชา ณ อาคารสำนักวิชา (ใหม่) พร้อมเปิดการเรียนการสอนให้นักศึกษาแพทย์ในภาคการศึกษา 1/2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นประธานในพิธีทำบุญสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงาน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. (อาคารใหม่)

ทั้งนี้สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. มีกำหนดย้ายที่ทำการจากเอาคารปรีคลินิก M3 ย้ายมาประจำอยู่ที่อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (อาคารใหม่) ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ช่วงเดือนเมษายน 2566 โดยจะเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาแพทย์และนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพในภาคการศึกษาต้น 1/2566 (สำหรับนักศึกษาแพทย์) 

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

 

 |   |  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  |  14 ครั้ง