สำนักวิชาการจัดการได้รับการรับรองมาตรฐาน THE-ICE

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 17-19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) ซึ่งเป็นองค์กรที่ประเมินคุณภาพการศึกษาและรับรองมาตรฐานในระดับสากล มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการเรียนการสอนในสายการท่องเที่ยว การบริการ และการจัดงานและศิลปะการประกอบอาหารระดับโลก เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เริ่มก่อตั้งด้วยรัฐบาล ของประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันมีเครือข่ายทั่วโลก 35 สมาชิก จาก 17 ประเทศ ซึ่งทางสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการสมัครเป็นสมาชิก แบบ Full Member Plus status

โดยในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 THE-ICE ได้มีหนังสือรับรองการผ่านมาตรฐานโดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ และผลการรับรองอยู่ในระดับดีเลิศ โดยจะมีผลรับรองเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ 2018 - 2023 โดยหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง ได้แก่

1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (BBA in Tourism Management)

2) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (BBA in Hospitality Industry Management)

3) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (BBA in Aviation Business Management)

 

*เพิ่มเติมข้อมูลเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561*

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 5295 ครั้ง
สำนักวิชาการจัดการ