ร่างประกาศประกวดและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ประกวดราคา
  • 273 ครั้ง