ร่างประกาศประกวดและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ประกวดราคา

 |   |  59 ครั้ง