สำนักวิชาการจัดการจัดการแข่งขันการนำเสนอความคิดทางธุรกิจ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดการแข่งขัน Business Contest for Business Venture Entrepreneurship for Service Business ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจบริการ  โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด (สำนักงานใหญ่) และสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มฟล. (MFii)

การแข่งขันได้รับเกียรติจาก Mr. Albrecht Ronald Werner ผู้บริหารของ MaeKok Ronnie Coffee Roast & Training Center, คุณพุธิตา ฉลูรัตน์ ผู้จัดการร้าน Figure &Ground Museum Cafe Chiangrai และ คุณสรคม ธนาสุวิศาล business development executive บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด มาเป็นกรรมการตัดสินการนำเสนอความคิดทางธุรกิจของนักศึกษาชั้นปีที่สาม สาขาการจัดการการท่องเที่ยว โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น241 คน 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 817 ครั้ง
สำนักวิชาการจัดการ