โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัคร ผู้ประกอบการบริการร้านอาหารของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัคร ผู้ประกอบการบริการร้านอาหารของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศูนย์อาหารชั้น 2 อาคารสนับสนุนบริการ จำนวน 1 ร้าน

ร้านอาหาร (ประเภทข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ ข้าวขาหมู ข้าวหน้าไก่กรอบ ข้าวหน้าไก่เทอริยากิหรืออาหารประเภทข้าวหน้าต่าง ๆ) 

กําหนดการรับสมัครดังนี้:

  • ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
  • กําหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
  • ประกาศผลการพิจารณาในวันที่  31 พฤษภาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อที่
โทรศัพท์. 0 5391 4047
อีเมล: nantachaporn.boo@mfu.ac.th
ในวันและเวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ดาวน์โหลดใบสมัคร

 |   |  893 ครั้ง