นายกสภามหาวิทยาลัย-อธิการบดี มฟล. ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 รุ่นที่ 10 ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มฟล. ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีผู้ก่อตั้ง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร รักษาการแทนอธิการบดี บรรยายภาพรวมและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการและหัวหน้าหน่วยภายในมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะผู้ประเมิน ซึ่งนำโดย รศ. พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ. ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ กรรมการ และ ผศ. ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย กรรมการ

.

คลิก ชมอัลบั้มภาพ

 

 |   |  นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดีผู้ก่อตั้ง อธิการบดี ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  |  305 ครั้ง