มฟล. จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ประจำปีการศึกษา 2560

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

            เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ประจำปีการศึกษา 2560 ที่อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 6 (S6) โดยมี นพ.นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีนี้ได้จัดเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ระลึกถึงเจตนารมณ์อันดีงามและความเสียสละของอาจารย์ใหญ่ และได้แสดงออกถึงความเคารพและไว้อาลัยแด่อาจารย์ใหญ่ก่อนจะส่งร่างไปประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยร่างอาจารย์ใหญ่ได้เป็นบทเรียนในการศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์แก่นักศึกษาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และนักศึกษากายภาพบำบัด ทั้งยังได้เป็นแบบอย่างให้นักศึกษาได้รู้จักคุณค่าของชีวิตในการกระทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 459 ครั้ง