สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล.จัดกิจกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพเนื่องในวันพยาบาลสากลและวันพยาบาลแห่งชาติ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมการบริการสร้างเสริมสุขภาพเนื่องในวันพยาบาลสากลและวันพยาบาลแห่งชาติ มีการให้ความรู้และบริการตรวจสุขภาพทั้งกายและใจ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบริการประเมินภาวะสุขภาพ การประเมินภาวะอ้วน การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน มะเร็งเต้านม และกิจกรรมให้ความรู้และให้การปรึกษาด้านสุขภาพ เช่น การดูแลตนเองเรื่องโรคเบาหวาน ความดัน การปฐมพยาบาล การรับประทานอาหารบำรุงสมอง การจัดการกับความเครียด แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านม่วงคำ หมู่ 4 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม 
.
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตามที่วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลสากล และวันพยาบาลแห่งชาติ คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้จัดกิจกรรมการบริการวิชาการ และสร้างเสริมสุขภาพขึ้นในวันใกล้เคียง เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลกในทุกปี และเพื่อให้บริการประเมินภาวะสุขภาพ ให้ความรู้ และการปรึกษาในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดเชียงราย ตลอดจนเพื่อสร้างโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาเกิดจิตบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการ รณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพแก่ประชาชนในเขตความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

 |   |  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  |  4422 ครั้ง