เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เยือน มฟล. กระชับความสัมพันธ์ หลังส่งเสริมวิจัย สวล.-ชายแดนศึกษา ต่อเนื่อง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

H.E. Ms. Angela Jane Macdonald, Australian Ambassador to Thailand, Dr. Gemma Edgar Counselor (Development) และ Dr. Rutmanee Ongsakul, Senior Program Manager สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร รักษาการแทนอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดี และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี และเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่าง มฟล. และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยให้แนบแน่นต่อไป เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องรับรอง อาคารวันชัย ศิริชนะ 
.
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้ส่งเสริมงานวิจัยและกิจกรรมโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและประเด็นชายแดนศึกษาในพื้นที่ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เพิ่มความเข้าใจ ซึ่ง มฟล. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากรัฐบาลออสเตรเลียมาโดยตลอด นอกจากนี้ มฟล. ยังได้จัดกิจกรรมโดย สำนักพยาบาลศาสตร์และ Deakin University เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมัยใหม่ของออสเตรเลีย 
 

 |   |  ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  |  167 ครั้ง