มฟล. ลงพื้นที่สำรวจการสร้างโรงกำจัดขยะเทศบาลตำบลนางแล หนึ่งในกิจกรรมโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่

หมวดหมู่ข่าว: SDG09 SDG11 SDG17 ข่าวเด่น

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ เทศบาลตำบลนางแล  จัดประชุมโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมตำบลนางแล (การสร้างโรงกำจัดขยะ) ณ ห้องประชุมภูแล เทศบาลตำบลนางแล  โดยมีนายเสน่ห์ ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลนางแล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมอบแนวทางการจัดโครงการ พร้อมด้วย นายพิรุณ ศิริลักษณ์ ประธานสภาเทศบาล นายพรชัย สุขสำราญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารเทศบาลตำบลนางแล ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย นายเอกภพ ทองอินต๊ะ หัวหน้าฝ่ายผังแม่บทและพัฒนากายภาพ นายสุวัฒน์ชัย หลวงสุภา หัวหน้าฝ่ายโยธาและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยวิศวกร และเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์บริการวิชาการ เข้าร่วมหารือ เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สำหรับกำจัดขยะ รวมถึงการวางรูปแบบการจัดการอาคารรวมถึงเตาเผาขยะที่จะก่อสร้าง

การประชุมการจัดโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมตำบลนางแล (การสร้างโรงกำจัดขยะ) ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน และเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ (ต.ท่าสุด ต.แม่ข้าวต้ม และ ต.นางแล) เพื่อให้พื้นที่ 3 ตำบล โดยรอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา : ศูนย์บริการวิชาการ มฟล.

 |   |  181 ครั้ง