นศ.เมียนมา ใน มฟล.จัดงาน ‘วันวัฒนธรรมเมียนมา’ - กงสุลใหญ่เมียนมาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และชมรมนักศึกษาเมียมา จัดกิจกรรม วันวัฒนธรรมเมียนมา (Myanmar Culture Day and Exhibition) ประจำปี 2560 เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เพื่อความพร้อมสำหรับการทำงานข้ามวัฒนธรรม โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาเมียนมา ตลอดจนนักศึกษาต่างชาติที่ให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นจีนหรือเกาหลี รวมถึงคณาจารย์และพนักงาน ทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายกอง ซาน ลวีน (Mr. Kong San Lwin) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ที่อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทั้งนี้ภายในงานประกอบไปกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์หรือการแสดงศิลปวัฒนธรรม การร้องเพลงภาษาเมียนมาร์ประกอบการฟ้อนรำพื้นบ้าน และยังมีการมอบรางวัลแก่นักศึกษาเมียนมาร์ที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ อีกทั้งนักศึกษาเมียนมายังได้จัดเตรียมอาหารท้องถิ่นเมียนมา ให้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ อย่าง วรัญญู ปัญญาวชิโรภาส นักศึกษาชั้นปี 3 จากสำนักวิชาการจัดการ ที่มักจะเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เรียนรู้เกี่ยวกับนานาชาติเสมอ ด้วยความต้องการที่จะเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ

“วันนี้เพื่อนเมียนมา ชวนมาร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งผมก็เข้าร่วมเสมอ ทั้งช่วยงานเพื่อนและเพิ่มโอกาสให้ตัวเองได้รู้จักเพื่อนต่างชาติต่างภาษามากขึ้น ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้น ซึ่งปกติในวันที่มีการเรียนการสอนนักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติอาจจะได้เจอกันบ้างตามรายวิชาที่มีเรียนร่วมกัน ซึ่งผมคิดว่าการฝึกภาษาไม่ได้ทำได้เฉพาะในชั้นเรียน ผมจึงพยามเข้าร่วมกิจกรรมที่จะมีโอกาสพบปะกันนอกชั้นเรียน ซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้เรียนรู้หรือได้รู้จักเพื่อนต่างชาติในหลายแง่มุม ทั้งนี้นอกจากกิจกรรมวันวัฒนธรรมแล้ว ยังมีกิจกรรมนานาชาติให้เลือกเข้าร่วมเพื่อเข้าไปเรียนรู้อีกหลากหลายตลอดการเรียนการสอนจนจบการศึกษา” นักศึกษาไทยใน มฟล. กล่าวถึงประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมของเพื่อนต่างชาติอย่างสม่ำเสมอ

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 367 ครั้ง