มฟล.จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ก้าวสู่ Smart University

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

             มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อก้าวสู่ Smart University เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี และ ดร.เมธินี จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Banking ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ที่มีความประสงค์จะร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนการบริหารจัดการ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบการชำระเงินต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น ท่ามกลางผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งผู้บริหาร พนักงาน ทั้งฝ่ายมหาวิทยาลัยและฝ่ายธนาคาร  

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 887 ครั้ง