อาจารย์ มฟล. รับรางวัล “คนดีศรีเชียงราย ประจำปี 2566 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีเชียงราย” ประจำปี 2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายในงาน “เชียงราย เลอค่า” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวต้อนรับ

ทั้งนี้พิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีเชียงราย” ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบโล่ให้แก่คนดีศรีเชียงราย จำนวน 6 ท่าน 6 สาขามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ดังนี้

  • สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา ได้แก่  นายถาวร  อุ่นเจริญ
  • สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่  นางบัวลอย  โชติสิริพัชญ์
  • สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ได้แก่ นายภัทรพงศ์  วงศ์เชียงปล้อง
  • สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ได้แก่ นายธวัช  เลียลา
  • สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ดอนลาว
  • สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม ได้แก่ นายรัตน์  เผ่าปินตา
     

 |   |  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  |  5329 ครั้ง