ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ต่างชาติ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลาตั้งแต่ 12.30 – 18.00 น. ที่ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร M-Square  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่กว่า 80 คน จากออสเตรีย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา แคเมอรูน จีน สาธารณรัฐเช็ก อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สโลวาเกีย โซมาเลีย ศรีลังกา สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
.
การปฐมนิเทศจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติใหม่ได้รับข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับระบบการสอนและบริการของ MFU รวมถึงระบบการลงทะเบียน กฎระเบียบและระเบียบการเข้าเมือง กิจกรรมและสิ่งอํานวยความสะดวกของนักศึกษา ประกันสุขภาพ โครงการฝึกงาน บริการห้องสมุด โครงการแลกเปลี่ยน และทุนการศึกษาผ่านการนําเสนอจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องและรุ่นพี่ นอกจากนี้ ยังมีเกมที่ช่วยให้นักเรียนใหม่ทําความรู้จักกันและพบปะกับรุ่นพี่และอาจารย์

  • 113 ครั้ง