สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดอบรมทำสบู่สมุนไพร-ออร์แกนิก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Skin care recipe สูตรลับตำรับเครื่องสำอางในหัวข้อ สบู่สมุนไพรและออร์แกนิก เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561  โดยในช่วงเช้าทำกิจกรรม ณ ห้องชงโค อาคาร M-Square เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสบู่ ทั้งประวัติความเป็นมา ประเภทของสบู่ ส่วนผสม วิธีทำ และการขอใบรับรองสำหรับผู้ที่สนใจทำธุรกิจ และในภาคบ่ายเป็นภาคปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการ อาคาร S3 ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้ลงมือทำสบู่จริงทุกขั้นตอน ตั้งแต่รู้จักเครื่องมือ วัตถุดิบ สี กลิ่น การตวงวัด การผสม จนสำเร็จออกมาเป็นสบู่ในรูปแบบที่ต้องการ

      โดยในการอบรมครั้งนี้ ดร.ปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง อาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล. ผู้เป็นวิทยากร ได้ให้ความรู้ว่า สบู่ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมีหลายชนิดในชื่อเรียกต่างๆ ที่มีความใกล้เคียงกัน และอาจทำให้ผู้ใช้เกิดความสับสน ทั้งสบู่สมุนไพร สบู่ธรรมชาติ สบู่ออร์แกนิก สบู่ที่ใช้สารสำคัญจากธรรมชาติ การอบรมครั้งนี้นอกจากจะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกประเภทของสบู่ชนิดต่างๆ ได้แล้ว ยังสามารถนำความรู้ไปผลิตสบู่ใช้เองรวมถึงผลิตเพื่อจำหน่าย โดยได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการ ทั้งรูปลักษณ์ วัตถุดิบ ส่วนผสม ควบคุมคุณภาพ มีความปลอดภัย รวมทั้งผู้ที่สนใจทำธุรกิจผลิตสบู่สมุนไพรและออร์แกนิกที่ปราศจากสารเคมี ซึ่งกำลังได้รับความนิยมทั้งในตลาดภายในประเทศและโดยเฉพาะในต่างประเทศ ที่ต้องผ่านการรับรองโดยองค์กรที่มีมาตรฐานได้รับความเชื่อถือในระดับนานาชาติ ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล. มีทั้งองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ สามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจผลิตเครื่องสำอางชนิดต่างๆ รวมถึงต่อยอดทำธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วย

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย  |  2140 ครั้ง