ประกาศเผยแพร่แผน งานจ้างปรับปรุงสถานที่วางระบบผลิต น้ำดื่มลานดาว ชนิดบรรจุถัง ๒๐ ลิตร อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๕ (S๕)

หมวดหมู่ข่าว: แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง
| ผู้เขียนข่าว Tanaphol Suntornsuk | อ่านข่าวทั้งหมด 361 ครั้ง